Vegger

Vegger trukket med stoff gir en lun atmosfære. Både enkelte nisjer og hele rom